• EN

NOPA har rundt 80 tillitsvalgte som sitter i forskjellige utvalg, verv og juryer i kulturlivet. De forteller at mange potensielt gode prosjekter ikke har fått tildelt støtte fordi søknadene var mangelfulle. Vi har derfor laget denne videoen for å veilede søkere, både våre medlemmer og andre.

Her finner du tips og råd om søknadsprosessen til de ulike fondene:

Fond for lyd og bilde
Det Norske Komponistfond
Statens stipend for populærkomponister
Komponistenes Vederlagsfond
NOPAs såkornmidler

Her finner du noen gode maler til budsjett.

Se videoen for å få generelle tips til hvordan en god søknad ser ut: